Élhetőbb Ajakért pályázat

Élhetőbb Ajakért pályázat

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00052
Kedvezményezett: Ajak Város Önkormányzata

Elnyert támogatás:  687. 968 .481 F t


A projekt célja a lakossági igények kielégítése céljából és a védendő értékek figyelembe vételével a belvízelvezető hálózatának kiépítésének folytatása és
az előző TOP konstrukció keretében megépült Péter-tóhoz vezető járda kialakítása, ill. egy rendezvénytér létrehozása szintén a megvalósult projekt
közvetlen közelében. A belterületi vízrendezés kapcsán földalatti szikkasztás okán megvásárolandó területen öntözőrendszerrel fenntartott rekreációs
parkot alakítanánk ki játszótérrel, napelemes okos paddal és napelemes kandeláberrel. Jelen beruházás során az Önkormányzat 2db, helyi
csapadékvízkárokkal érintett térségben kíván olyan fejlesztéseket végrehajtani cca. 3,154 km hosszban, amelyek révén a víz helyben tartása mellett a
helyi vízkárokat is csökkentik, jobb esetben megszüntetik.
Ez a két neuralgikus terület a településen állami közútként áthaladó Vasút u. utca térsége (Vasút köz, Vasvári P., Szabolcs u.), valamint az Ifjúság és
Dózsa Gy. u. térsége. Mindkét térségben alapvető probléma, hogy az aránylag alacsonyan fekvő területeken összegyülekező csapadékvíz a meglévő
vízelvezető rendszer méretéből adódó túlterheltség, illetve a kontrás csatornaszakaszok, egyenetlen folyásfenekek miatt visszaduzzad és évente akár
többször is helyi vízkárokat okoz, házakat veszélyeztet. A Szabolcs utcán a lakóingatlanok az elmúlt 5-15 évben épültek a város legmélyebb részén, ahol
csapadékvíz elvezetésnek befogadója nincs megoldva. A Vasút utcán kiépült kerékpárút egy szakaszán a 4115. számú közút és a kerékpárút és a padkák
felületéről lefolyó csapadékvíz a kerékpárút építésével egyidejűleg kialakított gyepkő burkolatú szikkasztó árokba folyik. A szikkasztóárkok térfogata és
vízelnyelő képessége nem megfelelő. Egy egy zápor idején az árkok teljesen megtelnek, elöntések jelentkeznek a közút és kerékpárút burkolatán
padkákon. Többször előfordult, hogy személygépkocsival a padka melletti vízzel teli árokba hajtottak, mivel nem volt észlelhető az árokszelvény. Ez a
járművekben komoly károkat okozott. Jelen pályázattal a még meglévő rossz állapotú csatornák lapburkolatai átépítendők korszerű előregyártott vasbeton
2,0 m hosszú meder-burkolatra, a meglévő kapubejárók műanyag bordás kettős falu csőből, beton, vasbeton támfallal.
A meglévő nem megfelelő állapotú zárt csatornák szintén átépítendők műanyag csőből, előregyártott tisztítóaknákkal. A Szabolcs utcában csak földmedrű
árkok találhatók, kapubejáró átereszekkel. Az átereszek és a földárkok 0,8-1,2 m mélyek, a földárok szelvénye nagy, a rézsű beomlott. Az utcai vízelvezető
árkoknak nincs befogadója, mivel az utca D-i végén lévő magánterületen keresztül a K-i oldali rét felé van elvezetve. A jelenlegi rendszer a sok kisgyerekes utcában igen balesetveszélyes, meglévő állapot megszüntetendő. A Szabolcs utcában, ahol a terepadottságok miatt csak átemeléssel vezethető ki a csapadékvíz átemelés helyett helyi szikkasztást tervezünk áttört falú burkolóelem beépítésével, valamint az önkormányzat által megvásárolt 115/28 hrsz-ú ingatlanon egy felszín alatti szikkasztó-tározó építésével. Utóbbi ingatlanon aktív rekreációs zöldterület kerül kialakításra, mini játszótér kerül rá telepítésre egy napelemes okos paddal és napelemes kandeláberekkel. A Vasút utcán meglévő szikkasztó árkok a kapubejárókban épülő átereszekkel összekötendők és a tervezett csatornákba kötendők egy helyen a 4115. számú közút alatti átfúrással.

A Dózsa utcán, Hunyadi János utcán épülő csatornák csapadékvizének elhelyezésére szikkasztó medence kiépítését tervezzük az 501/4, 501/5 és 502/1
hrsz.-ú ingatlanokon, mely keletkező vízmennyiség szempontjából tehermentesíti az Ifjúság utcai csapadék elvezető rendszert. Az Ifjúság utca és a Rákóczi utca csapadékvize az elmúlt években épültcsatornahálózathoz csatlakoznak. Az új hálózaton keresztül a megépült Péter-tó tározóba jut a csapadékvíz, melyből egy 15500 m2-es, korábban TOP-2.1.2. pályázat keretében létrehozott zöldfelület öntözőrendszerrel történő locsolása történik.
A 2. helyszíne a projektnek a Tulipán utca és Rákóczi utcai csatlakozásánál található 2 telek. A közel 3000 m2-es területen rendezvényteret tervez az
Önkormányzat kialakítani napelemes rendszerrel, arról táplált kandeláberekkel és okos padokkal. A zöldfelületekkel ellátott közösségi tér a
településközponthoz közel helyezkedik el, alkalmas rendezvények megtartására, emellett jó találkozó helye lehet a fiataloknak, kismamáknak, családoknak
akik előszeretettel használhatják majd a park okos megoldásait. A 3. helyszín szintén egy hiánypótló fejlesztés. Egy fákkal, zöld növényekkel körülvett,
napelemes kandeláberekkel megvilágított járda vezetne a település egy városközpont szempontjából kieső területéről a központba, megkönnyítve ezzel a
térségben lakók közlekedését, növelve sportolási és rekreációs lehetőségeiket.

 

You are here: Home PÁLYÁZATOK Élhetőbb Ajakért pályázat