AJAK VÁROS HONLAPJA

 
 
 
 
 
 
 
 

Templomaink

Római katolikus templom

Az itt található templom Ajak harmadik katolikusok által épített temploma. A XIII. században épült első templomot a reformátusok vették birtokba a XVI. században. Az 1780-as években az Eszterházy herceg által betelepített szlovákok által épített fatemplom korszerűtlenné és szinte használhatatlanná vált, ezért Fuchs Xavér Ferenc Eger első érseke 1806-ban az egyházmegyei vizitáció alkalmából egy új templom építését rendelte el. Az építendő templom tervrajzait tokaji és ungvári mesterek el is készítették. Ekkor már a vallásalap volt a kegyúr, ettől pedig a pénzromlásra való tekintettel templomépítési segélyt jó ideig nem remélhettek. 1809-től 1816-ig egymást érték ugyan a fatemplom rogyazodásáról szóló bejelentések, de sem az ajaki hitközségnek sem a vallásalapnak nem volt pénze. Végre 1817-ben az uralkodó a vallásalapból 18.159 Ft-ot utalt ki az ajaki új templom felépítésére. 1818. decemberében lerakták az új templom alapkövét. 1819 október 6-án pedig felszentelték az új, torony és sekrestye nélkül felépített kőtemplomot. 1828-30-ban Malik András kisvárdai építész felépítette a sekrestyét. 1831-ben a hívek a torony felépítésére pénzsegélyt kértek. A vallásalap rendeletére a tornyot, nem külön, hanem a homlokzat helyreállított főfalára fából kellett felépíteni. 1824 és 1840 között új oltár, oltárkép, és padok készültek a vallásalap költségén. 1845 május 2-án tűzvész pusztított Ajakon. Leégett a templomtest és a sekrestye fedele, megrendült a homlokzat főfala, emiatt az új torony építése vált szükségessé. Építését 1847-ben megkezdték, de a Szabadságharc eseményei miatt csak 1852 után fejeződött be.

A műemlék templom ismertetése: A későbarokk stílusú templom műemlék. A mennyezeti freskók Krisztus születését, Mária megkoronázását és Szent István ország-felajánlását ábrázolják, amelyeket Takács István mezőkövesdi festőművész alkotott 1953-ban. Felújításukat 1994-ben mező Tamás és Pál Péter templomfestők végezték.

A főoltár fából készült szobrai az országalapító Szent István királyt és az ország második alapítójaként tisztelt Szent László királyt ábrázolják. A főoltárképet Takács István mezőkövesdi festőművész festette az új liturgikus tér kialakításakor 1970-es évek végén. A főoltár mögött található oltár-freskó szintén az Ő alkotása, amelyet a / - liturgikus reform következtében eltávolított, majd a hívek határozott fellépésére visszahelyezett -  /főoltár eltakar. Az oltárral szemben állva a személy bal oldalán található a Jézus Szíve szobor, amely fából készült. Az oltárral szemben állva a szentély jobb oldalán található Szűz Mária szeplőtelen szívének tiszteletére alkotott szobor, melynek aranyozott glóriáját Takács Imre készítette. A templom színes ablakai a hívek adományából készült az 1970-es években.                                  

A szentély előtt balra található hordozható Mária szobor Soós János adománya, a jobb oldalon látható Fatimai Szűz Máriát ábrázoló fából készült szobor Takács Károlyné adománya. Ezeket a szobrokat az ajaki Máriás lányok népviseleti ruhában a vállukon viszik körmeneteken, vagy zarándok utakon. A mellette látható liseaux-i Szent Terézt ábrázoló festményt Rubóczki János adományozta. Ezzel a festménnyel szemben van a mellékoltár, amely a főoltárral egyidős műemlék. Az oltár alsó része karácsonyi időben a templomi betlehemnek, Húsvétkor pedig a Szent sírnak ad helyet. A templomban elhelyezett keresztúti ájtatosság képeit Takács István készítette,- Molnár Ferenc és felesége adományából.

Forrás: Gáspár Mátyás kanonok

                                                                                                                    

Ön itt van: Home TURIZMUS LÁTNIVALÓK Templomaink Római katolikus templom