AJAK VÁROS HONLAPJA

 
 
 
 
 
 
 
 

Református

       Református Egyház - Parókia

      4524 Ajak, Bocskai út

       Lelkész: Kovács Tibor

       4631 Pap, Kossuth u. 98.sz.

       Telefon: +36 45 452 - 316

 

       Gondnok: Jónás Sándor  Telefon: +36 70 6689 860

       Harangozó: Varga István  Telefon: +36 70 7716 848

       Istentiszteleti rend: Minden Vasárnap: 9:00 óra

 

 

A templom a XIII-XIV. században épült román építészeti stílusban. A Szent Miklós tiszteletére szentelt templomot és annak Benedek nevű papját az 1332-35-ös pápai tizedjegyzékek már megemlítik.                     A XV. században a templomot átalakították, de a kétablakos, egyenes záródású szentélyt meghagyták. Ekkor került hozzáépítésre a mostani templomhajó, fő homlokzatán egy kör alakú, a déli falán három, rézsűs, világító ablakkal. Ebből az időből származhatnak a templomtest sarkait megtámasztó támpillérek is. A török uralom vége felé, 18681-ben elpusztult a templom tetőszerkezete, de a falak és a boltozat egy része megmaradt. A XVII. század elején Szabolcs vármegye nagy része reformátussá lett. Ekkor kerülhetett a templom az evangélium szerint reformált hívek tulajdonába.                                                                                 

1773-76 között a katolikusok kísérletet tettek ugyan a templom visszaszerzésére, de 1777.ben Mária Terézia királynő a kálvinisták birtokában hagyták hagyatta a templomot.                                                              

1809-ben a jelentések szerint több évig tartó munkálatok után 1794-ben megújult a kőtemplom. Ekkor kerül a az elpusztult dongaboltozat helyére, a szentélybe, valamint a hajóba a jelenlegi, sík deszkaborítású fafödém. Ekkor készül el a bejárati ajtó és a szószék is.                                                                                                    

A templom mellett kezdetben harangláb állt, 1809-ben ezen egy 140 fontos kis harang függött. Felirata ez volt: „ A.D.1619 Soli Deo Gloria Ajak Sabot Miklos”                                                                                                        

1837-ben készítettek egy 176 kg-os másik harangot is. Csak 1848-ban építették a nyugati bejárat fölé a 15 méter magas huszártornyot, ami 1903-ban megrongálódott, majd 1904-ben megerősítették. Javításokat végeztek a tetőszerkezeten és az ablakokon. 1853-ban és 1864-ben teljes tetőzsindelyezést végeztek el.         

1975-ben palával, majd 2001-ben műemlékpalával fedték be a templomot. Ekkor végezték el az utolsó külső felújítási munkálatokat is.                                                                                                                                                

A templom alaprajza téglalap alakú, hosszabb oldalának közepére épült a szószék (1876), ami harmonikusan illeszkedik a templom belméreteihez. A szószék fölötti korona nemcsak díszítőelem, hanem funkciója is van. Az elhangzó igét ez a korona veti vissza a gyülekezet felé. A szószék mellett található a Mózes-szék. Ez a lelkipásztor helye a templomban, míg a szószéken az igei szolgálat el nem kezdődik.            

A szószék előtt a templom közepén áll az az Úr asztala, melyet 1867-ben özv. Gecse Ferencné készíttetett  Isten dicsőségére. A templom padozata egyszerű faragású, diópác árnyalatú. Mintegy 90-95 ülőhelyet kínál, melyet gyülekezet 1995-ben készíttetett egy kékcsei asztalosmesterrel, Róka Jánossal.                                           

A templom tornyában két harang lakik. A nagyobb 240 kg-os, melyet 1810-ben öntöttek át az 1919-ben megrepedt harangból, megtoldva annak súlyát.  A kisebb, 171 kg-os harangot egy rákospalotai mesterember Szezák Ráfael készítette 1937-ben.                                                                                                               

 Ezek a harangok siratják el a halottainkat és ezekkel a harangokkal hívogatunk Istentiszteleti alkalmakra minden békesség és lelki megerősödés után vágyó lelket Urunk szavával.: 

                                                                     „ JÖJJETEK ÉNHOZZÁM MINDNYÁJAN, AKIK MEGFÁRADTATOK ÉS MEG VAGYTOK TERHELVE, ÉS ÉN MEGNYUGVÁST ADOK NEKTEK.”  (MÁTÉ 11:28)

Ajakról rövidfilm is készült, melyben a templomról megtudhatunk sok mindent:

https://www.youtube.com/watch?v=QvkVJamKjls

     

 

 

 

 

 

 

 

     

Ön itt van: Home VÁROSUNK EGYHÁZAK Református